ÖZGÜVEN PROBLEMİ

 

Özgüven tüm bireyler için temel ve çok önemli bir duygusal gerekliliktir. Çocukların özgüven gelişiminde aile tutumlarının ve sosyal çevrenin önemli bir rolü vardır. Çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının yeterince iyi karşılanması ve güvenli sınırların konulması çocuğun özgüven gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.