OKUL DÖNEMİ

Banner image
Okul Seçimi
Okul seçiminde çocuk ve gençlerin kişisel özellikleri, fiziksel becerileri, ilgi duydukları alanlar ve akademik potansiyelleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Yazının Devamı
Banner image
Ders Çalışma Alışkanlıkları
Akademik (okul) hayatın sorumluluklarıyla çocuğun baş edememesi ve ödevlerini yaparken zorlanması sık karşılaşılan problemlerdendir.
Yazının Devamı
Banner image
Ders Başarısızlığı ve Nedenleri
Akademik başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Derslerinde başarısız olmak çocuğun sınıf içindeki sırasını etkilediği gibi sosyal ve psikolojik durumunu da etkiler.
Yazının Devamı
Banner image
Sınav Kaygısı
Öğrencilerin sınav öncesi ve sınav anında yoğun kaygı yaşama durumudur. Bu kaygı olması gereken heyecan duygusundan daha yoğun ve zorlayıcıdır.
Yazının Devamı
Banner image
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) genelde okulla başlamayla birlikte teşhis konulan bir bozukluktur. Üç tipte incelenmektedir.
Yazının Devamı
Banner image
Dürtü Kontrol Bozukluğu
Dürtü kişinin içinden geldiği şekilde davranmasıdır. Ancak sosyal yaşam alanlarında dürtülerimizi kontrol ederek davranışlarımızı yönetmemiz gerekmektedir.
Yazının Devamı
Banner image
Özel Öğrenme Güçlüğü
Çocuğun normal veya üstün zeka potansiyeline sahip olmasına rağmen okuma-yazma, matematik öğrenme gibi çeşitli alanlarda problem yaşaması...
Yazının Devamı
Banner image
Uyum ve Davranış Bozuklukları
Uyum ve davranış bozuklukları, çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel çatışmalarının davranışa yansımasıdır. Hırçınlık, saldırganlık, öfke kontrolünde zorlanma...
Yazının Devamı
Banner image
Arkadaş İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar
Okul veya okul dışı ortamlarda çocuğun-gencin rekabet, akran zorbalığı, yeni bir okula başlamak, değişen hayat koşulları vb. gibi durumlar nedeniyle ...
Yazının Devamı